Meest gestelde vragen

 • 1. Wat gaat vooraf aan de start van een project?

  Als er interesse is om mogelijk een verbeterproject op te starten, worden in een of meer oriënterende gesprekken alle mogelijkheden besproken. Vervolgens wordt een offerte opgesteld waarin alle projectdetails zijn vastgelegd. Pas daarna beslist de opdrachtgever over het starten van een mogelijk project.

 • 2. Hoe wordt een project vastgelegd?

  In een offerte of projectbeschrijving wordt zo gedetailleerd mogelijk vastgelegd wat zal worden aangepakt, wat het beoogde resultaat is, hoe, wanneer en door wie de resultaten zullen worden gemeten, wat de doorlooptijd zal zijn en wat de kosten zullen zijn. Pas als hierover volledige duidelijkheid en overeenstemming is, kan een project starten.

 • 3. Hoe eindigt in het algemeen een project?

  Over het algemeen eindigt een project als de doelen zijn behaald en beide partijen overeenstemming bereiken over het beëindigen van het project. Eventueel kan nog worden besloten tot nazorg in de vorm van een of meer tussenkomsten.

 • 4. Hoe lang duurt een project?

  Projectduur ligt tussen enkele weken en enkele maanden. Dit wordt van tevoren duidelijk vastgelegd en projecten lopen nooit uit. Vaak worden projecten (met wederzijdse goedkeuring) eerder opgeleverd dan de oorspronkelijk overeengekomen einddatum.

 • 5. Wat is het verschil tussen consultancy en interim management?

  Consultancy projecten leiden tot adviezen, waarbij de consultant naast het management staat. Adviezen kunnen gaan van strategische overwegingen tot zeer gedetailleerde actieplannen. Bij interim projecten neemt FDWLA operationele verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

 • 6. Klopt het dat je van consultants nooit meer af komt?

  Bij FDWLA klopt dit niet. FDWLA streeft naar projecten die resulteren in blijvende veranderingen die door de medewerkers van het bedrijf zelfstandig worden gecontinueerd. Soms wordt besloten tot uitbreiding van de scope van een project of het invoeren van vergelijkbare verbeteringen in een andere vestiging, maar FDWLA brengt dit soort vervolgactiviteiten bij voorkeur onder in een apart project, met eigen beschrijving, doelstellingen en meetwaarden.

 • 7. Wie neemt de kosten op zich als een project uitloopt?

  Een project loopt niet uit en er zijn daarom geen extra kosten.

 • 8. Vergt iedere branche zijn eigen specifieke aanpak?

  Op detailniveau kan het zijn dat een aanpak branche-afhankelijk is. In grote lijnen zijn verbeterprojecten echter vergelijkbaar en zal de aanpak niet veel verschillen afhankelijk van de branche. In een persoonlijk gesprek licht ik dit graag toe.

 • 9. Heeft een verbeterproject wel zin, na afloop vallen bedrijven toch terug in de oude situatie?

  FDWLA streeft naar blijvende verbetering en beschikt ook over een ruime lijst van referenties op dit gebied. Verbeteringen zijn blijvend als de nieuwe manier van werken zelfstandig wordt gedragen door de medewerkers van het bedrijf en tussenkomsten van FDWLA niet meer benodigd zijn.

Adresgegevens adresgegevens
Frits de Wind Logistiek adviesKvK nummer 09130878
BTW nummer NL002180916B70

Telefoon +31 6 52055160
Email f.dewind@fdwla.com
Bel mij terug bel-terug
Vul hier uw naam en telefoonnummer in om teruggebeld te worden.

Naam Telefoonnummer

pijl-blogVerstuur