Ketenlogistiek

Onder Ketenlogistiek, waarvoor ook de term Supply Chain wordt gebruikt, vallen thema’s als inkoopplanning en -optimalisatie, afstemming van verkoop- en productieplanning (ook wel aangeduid als Sales & Operation Planning, S&OP), integratie productieplanning, transport- en distributieplanning.

Een ander voorbeeld van Ketenlogistiek is de vervoersmodaliteit en alle keuzes die daarmee samenhangen. Aandachtspunten kunnen dan zijn luchtvracht, zeevracht, binnenvaart, vervoer per spoor of over de weg en alle mogelijke combinaties.

Nog weer een ander voorbeeld van ketenlogistiek is het afstemmen van de ‘eigen’ planning met die van (grotere) klanten of (kritische) leveranciers.

Ook het bepalen van de basiswaarden van een logistiek concept (locatie van productie- en voorraadvestigingen) valt onder Ketenlogistiek.

Selectie en invoering van softwaresystemen als Warehouse Management Systemen (WMS), Transport Management Systemen (TMS) en Ritten- en Routeplanningssystemen, een ander aspect van Ketenlogistiek, wordt door Frits de Wind succesvol uitgevoerd.

Management Informatiesystemen, KPI’s en dashboards zijn allemaal varianten van systemen die dienen ter beoordeling van hoe goed processen verlopen. Veelal gaat het dan om planning en besturing.

Bij ontwerp, invoering en opvolging van deze systemen kan Frits de Wind ook behulpzaam zijn.