Interim Management

Bij Interim management neemt Frits de Wind de verantwoordelijkheid voor de operationele taken die door de opdrachtgever zijn toevertrouwd.

Ook hierbij wordt gewerkt vanuit de sequentie Analyse, Ontwerp en Invoering.

Daarnaast is er altijd oog voor veiligheid en uiteraard voor naleving van (specifieke) veiligheidsmaatregelen en wettelijke bepalingen.

Behalve kennis van gevaarlijke stoffen, heeft Frits de Wind kennis van specifieke aspecten in uiteenlopende branches, die net het verschil kunnen maken. Denk aan productie-activiteiten, verwerking van levensmiddelen, dranken, zuivel, farmacie maar ook staal en houtbewerking hebben specifieke eisen en wensen.

Om kennis op peil te houden, volgt Frits de Wind regelmatig cursussen en opleidingen. (Vakgerichte opleidingen, management-aspecten, coaching, veiligheid-gerelateerde opleidingen.)

Interim management kan voorkomen in verschillende situaties.

Zo treedt Frits de Wind regelmatig op als vervanger van een manager die, om welke reden dan ook, korter of langer, niet beschikbaar is. Dan is het belangrijk dat Frits de Wind zich snel kan inleven in een nieuwe situatie en direct prioriteiten kan stellen.

Ook kan het voorkomen dat tijdelijk meer capaciteit vereist is, of meer vakinhoudelijke ondersteuning. In zo’n geval wordt meer gezamenlijk met andere managers opgetreden, waarbij het belangrijk is dat structuren blijven bestaan, ook na het vertrek van Frits de Wind.

Daarnaast is een overbruggingsinzet ook bespreekbaar. Dit komt voor als bijvoorbeeld tijd nodig is om een geschikte kandidaat voor vaste invulling van een positie te vinden. Frits de Wind zorgt er dan niet alleen voor dat belangrijke processen verder draaien, terwijl de zoektocht naar de geschikte kandidaat in volle gang is. Ook kan Frits de Wind ervoor zorgen dat de kandidaat in een ‘gespreid bed’ komt. Hierbij komt het voor dat het profiel van de nieuwe kandidaat nog wordt bijgesteld. Ook hiervoor kan en wil Frits de Wind uiteraard input leveren.