Productielogistiek

Onder Productielogistiek vallen bijvoorbeeld Productieplanning, Doorlooptijdverkorting- en beheersing, Inrichting van voorraadpunten en tussenvoorraden, MRP- en ERP-vraagstukken, Invoeren van Vendor Managed Inventory, Bepalen van (productie-)seriegroottes en LEAN.

Onder het kopje Productieplanning valt een aantal thema’s te onderscheiden. Zo is vaak helemaal niet duidelijk wat de doelstellingen van de productieplanning zijn. In elk geval niet bij de planners en als zij menen te weten wat de doelstellingen zijn, blijken er veel verschillende standpunten te heersen die veelal niet zijn afgestemd met het management. Vaak wordt de rol van de planner onderschat, zowel wat betreft operationele consequenties, alsook wat betreft de invloed van de werkwijze van de planner op zaken als doorlooptijd, klanttevredenheid en winstgevendheid.

Productieplanning bestaat uit de onderdelen Personeelsplanning, Capaciteitsplanning, eventueel Machineplanning en Routering en Materiaalplanning. Alleen in juiste onderlinge afstemming en met de (afgestemde) prioriteiten, kan een goede planning het resultaat zijn. Ook het meetbaar maken van planningsresultaten biedt een houvast om verschillende scenario’s te vergelijken en te evalueren.