25 mrt 2024

Vroeger was alles beter

Integraal

Meestal word ik niet zo enthousiast over de uitspraak dat vroeger alles beter was, maar heel soms zit er wel iets van waarheid in. Zo denk ik nog wel eens aan mijn studietijd, toen ik een vak IGB had. Dat stond voor Integrale Goederen Besturing. Het woord Logistiek was toen nog niet zo ingeburgerd en met dat woord integraal heb je wel een lading te pakken die ik nu nog wel eens mis.

Omgeving

Ik wil het hier vooral beperken tot mijn vakgebied, maar zaken integraal bekijken en beoordelen, biedt natuurlijk in verschillende omgevingen grote voordelen. Denk aan de politiek, de klimaatvisie, de energietransitie of de zorgen om natuurbehoud.

Alle fouten komen bij ons terecht

Een tijd geleden werkte ik bij een middelgroot bedrijf, waar de Logistiek Manager zich beklaagde bij mij dat alle fouten bij hem op de afdeling terecht kwamen. Ik heb hem toen moeten uitleggen dat dat enigszins inherent is aan de functie van Logistiek. Immers, Logistiek loopt pas echt goed, als alle (onderliggende) processtappen goed worden uitgevoerd. Als er een probleem is met grondstoffen, productiekwaliteit, verpakking of productkwaliteit, wordt dat er vaak uitgefilterd bij de afdeling Logistiek. Om van (interne) leveringstijden nog maar te zwijgen. Dan moet er vaak op het allerlaatste moment nog iets worden geregeld voordat een zending aan een klant kan worden uitgeleverd volgens overeengekomen specificaties. In een enkel extreem geval, wordt de vrachtwagen die al aan het dock staat, weer leeg weggestuurd, omdat het product niet beschikbaar is, of niet aan de gestelde eisen voldoet.

Tastbaarder kan het bijna niet worden dat slechts een integrale visie kan leiden tot een goed geoliede logistieke afhandeling.

Verder heb ik uitgelegd aan de Logistiek Manager dat het mooie van Logistiek is dat je bedrijfsresultaten kunt beïnvloeden door je (op gepaste wijze) te bemoeien met omringende afdelingen en hen te ondersteunen bij het beter afhandelen van hun deelprocessen. Feitelijk is dat een vorm van pro-actief sturen: niet wachten tot de Productie meldt dat een order later komt, maar gedurende het productieproces een vinger aan de pols houden of alles nog volgens planning loopt.

Oorzaak

Ook heb ik aan de Logistiek Manager uitgelegd dat Logistiek vaak de ‘schuld’ krijgt van problemen die weliswaar bij Logistiek opduiken maar daar niet worden veroorzaakt. Vaak verhelpt Logistiek die problemen weer wel. Dat komt voort uit de praktische aanpakkersmentaliteit die vaak heerst onder Logistiek medewerkers.

Als het Management zou leven vanuit een meer integrale visie en beoordeling, zou men inzien, dat als het dak lekt, je weliswaar natte voeten krijgt, maar dat je voor de oorzaak toch echt naar boven naar het dak moet kijken en niet naar beneden naar je natte voeten.

Terug naar overzicht