Richting aangeven, zó belangrijk

28 okt 2020
Donker

Nu het weer vroeg donker wordt, zal iedereen diep in zich, wel het nut inzien van goed zichtbaar zijn en richting aangeven. Dat geldt voor alle verkeersdeelnemers; fietsers, automobilisten en natuurlijk ook beroepschauffeurs. Met schaamte (ik ben zelf ook al 35 jaar part-time beroepschauffeur) stel ik vast dat zelfs die beroepsgroep het niet zo nauw neemt, terwijl het essentieel is voor veiligheid en duidelijkheid. Maar, ik wil het eigenlijk hebben over richting aangeven in een heel andere context.

Project

Binnenkort hoop ik weer een nieuw project op te starten als Interim Manager en bij zo’n start stel ik eigenlijk altijd tijdens de eerste dag al de vraag wat belangrijk is voor het bedrijf en als doelstelling voor de interim functie. Natuurlijk kan ik dat een heel eind zelf invullen en van een manager in vaste dienst verwacht ik ook zeker dat die dat doet. Voor een Interim Manager vind ik het altijd belangrijk om vanaf de eerste dag in lijn met de verwachtingen en doelstellingen van het bedrijf te acteren.

Doel en richting

Als dan de vraag komt naar het doel en de verwachtingen, verbaast het mij vaak hoe die vraag de gesprekspartners, meestal hoger echelon, verrast. Soms formuleert men haastig enkele algemene doelen, maar soms ook geeft men ruiterlijk toe geen helder antwoord te kunnen formuleren en dat is gek, zo niet beschamend.
Ooit had ik een leidinggevende die letterlijk zei dat hij het zich niet kon veroorloven om verder dan 3 maanden vooruit te kijken. Van enig beleid was dan ook geen sprake in dat bedrijf, waardoor de leidinggevende er ook inderdaad niet aan toekwam om beleid te formuleren en realiseren. Een dramatische vicieuze cirkel dus, waar ik niet lang in heb meegedraaid.

Missie en visie

Het lijkt afgezaagd, maar de meest belangrijke taak van het hoger management is het bepalen, realiseren en bewaken van missie en visie. En blijkbaar kan daar niet vaak genoeg op worden gewezen (net als op het belang van richting aangeven).
Alleen als het doel duidelijk is, kan er van medewerkers worden verwacht dat de geleverde inspanningen het collectieve ondernemingsdeel dienen. Niet alleen zorgt dat voor een efficiënte inzet van arbeid, moeite en tijd, het is ook een belangrijke, zo niet de belangrijkste motivator. Medewerkers weten waarom zij hun inspanningen verrichten en zij voelen zich gewaardeerd, omdat elke inspanning erop gericht is het doel te bereiken.
In het belang van alle betrokkenen, ben ik dus vaak vanaf dag 1 bezig met eerst het doel helder te formuleren, om het vervolgens zo goed mogelijk na te streven, met ondersteuning van alle medewerkers.
Net zoals de bemanning in de stuurhut van een schip, zich inzet om het schip op koers te houden, ongeacht stroming en windrichting.
Daarbij kan een vuurtoren een lichtpunt zijn dat van levensbelang is.
Net als uw richtingaanwijzer voor die kwetsbare verkeersdeelnemer in weer en wind.

Net als uw missie en visie in roerige tijden.

Terug naar overzicht