Vuurtoren als logo

Een vuurtoren of lichttoren is een toren die werd gebouwd in de buurt van kliffen, of direct erop, zeestraten, ingangen van zeearmen en havens om ‘s nachts en bij stormweer schepen te waarschuwen voor de kliffen of doorgang, oorspronkelijk met behulp van een open vuur en later door middel van spiegels, lenzen en een lamp.
Ook havens of havengeulen hebben soms een of meer vuurtorens die de toegang aangeven en vaak een lichtlijn vormen.
Langs de Nederlandse kust staan elf grote vuurtorens (zogenaamde A-posten) en vier kleinere (B-posten). Bovendien bevinden zich nog vijf torens aan de oevers van het IJsselmeer. Dergelijke vuurtorens zijn de feitelijke opvolgers van de zogenoemde vuurpannen en vuurboeten of vuurbaken. Daarin of daarop brandden open vuren.
[Bron: Wikipedia]

FDWLA heeft een vuurtoren als logo. Met de vuurtoren, die terugkomt in alle publicaties, maar ook op voertuigen en bedrijfskleding, wil FDWLA de symboliek van helder licht en een baken waarop men zich kan richten, gestalte geven. Vuurtorens maken veilig navigeren onder moeilijke omstandigheden mogelijk.

 

 

 

Overigens worden vuurtorens door de professionele scheepvaart nog dankbaar gebruikt ter ondersteuning, ondanks alle moderne electronische hulpmiddelen.

 

Bron: met dank aan Amy ten Dolle en Dorien van Doorn.