Warehousing

Onder ‘Warehousing’ vallen thema’s als voorraadhoogte(bepaling), indeling van magazijnen, opslagtechnieken, intern transport, werkplanning in magazijnen en WMS en TMS invoering.

Afhankelijk van de branche, kan de praktische ervaring van Frits de Wind met opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen een groot voordeel zijn.

Behalve over kennis van gevaarlijke stoffen, beschikt Frits de Wind ook over specifieke kennis uit andere sectoren, die het verschil kan maken.