Wat is FDWLA?

FDWLA staat voor Frits de Wind Logistiek advies. Onder die naam is Frits de Wind in 2002 als zelfstandig adviseur begonnen om klanten te ondersteunen bij het optimaliseren van hun processen. Eerst gebeurde dit vanuit de rol van consultant, later werd daar ook interim management aan toegevoegd; maar altijd bleef de insteek Analyse, Ontwerp en Invoering van procesverbetering (in logistieke omgeving).

Die logistieke omgeving strekt zich uit van productieprocessen tot aan magazijnprocessen. Die laatste worden ook wel aangeduid met de verzamelnaam Warehousing.

Wie is Frits de Wind?

Frits de Wind is geboren in 1963 en groeide als Nederlander op in het buitenland.

Aan die achtergrond heeft hij onder andere zijn talenkennis te danken (Nederlands moedertaal, Frans, Duits en Engels vloeiend in woord en geschrift, inclusief vakjargon van logistiek en ICT), maar ook zijn sensibiliteit voor cultuurverschillen en de ervaring om cultuurverschillen eerder te zien als een verrijking dan als een mogelijk struikelblok.

Na een universitaire studie Landbouwtechniek in Wageningen en een post-doctorale opleiding Logistiek in Eindhoven begon hij als consultant bij een groot internationaal ingenieursbureau. Na het opdoen van een zeer brede internationale ervaring in zeer uiteenlopende branches besloot hij in 2002 als zelfstandig ondernemer te starten.

Door zijn opleiding en ervaring beweegt Frits zich gemakkelijk van werkvloer tot directiekamer. Hij acteert regelmatig op MT-niveau, maar ook in een meer operationele omgeving voelt hij zich snel thuis. Deze ervaring maakt dat hij op alle niveaus in een bedrijf communiceert en mensen gemakkelijk meekrijgt in verandertrajecten.

Naast zijn gedegen theoretische opleiding heeft hij ook de nodige praktijkervaring opgedaan. Hij kan dan ook allerlei anekdotes vertellen over hoe het beter zou kunnen, maar ook over hoe het juist niet moet.

Een (vrijblijvend) inspirerend gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden.

 

 

Bedrijfsfilosofie

FDWLA wil op een open en eerlijke manier zaken doen, zodat iedereen zijn/haar werkzaamheden met plezier kan verrichten.
Uiteraard houdt FDWLA zich aan alle geldende regels en wetten.
Eerlijkheid, degelijkheid en integriteit staan bij het uitvoeren van de werkzaamheden centraal bij FDWLA.
Adviezen zullen naar eer en geweten worden geformuleerd, waarbij klantenbelang voorop staat.
Elke vorm van belangenverstrengeling zal worden vermeden.
FDWLA heeft degelijke verzekeringen afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, zorgt voor gepaste veiligheidskleding en PBM’s en maakt uitsluitend gebruik van officiële software(-licenties).
FDWLA draagt zorg voor adequate borging van kennis door regelmatige (vak-)opleidingen te volgen en certificaten van vakkennis en veiligheid actueel te houden.